PODZIEL SIĘ

Od jakiegoś czasu planujemy z mężem budowę domu poza miastem. Decyzję tę podjęliśmy po nowelizacji tzw. ustawy o obrocie ziemią rolną, która prawdopodobnie jest uciążliwa nie tylko dla nas, ale także dla większości osób, które planują wyprowadzkę na wieś. 

Zmiany jakie wprowadziła ustawa rolna

Nowe przepisy, które weszły w życie 30 kwietnia 2016 roku ograniczają obrót nieruchomościami rolnymi. Jak podał oficjalnie ustawodawca, chciano w ten sposób zapobiec masowemu nabywaniu przez cudzoziemców ziemi i przeciwdziałać spekulacjom.

Obecnie zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego:
– nieruchomości rolne mogą nabyć jedynie rolnicy indywidualni, poza pojedynczymi wyjątkami,
– rolnicy nie mogą dokupić ziemi, jeżeli łączna powierzchnia ich gospodarstwa przekroczy 300 ha,
– nowy nabywca gospodarstwa rolnego jest zobowiązany do prowadzenia go zgodnie z przeznaczeniem przez minimum 10 lat,
– prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje dzierżawcy i Agencji Nieruchomości Rolnych,

Powyższe obostrzenia dotyczą działek powyżej 0,3 ha tj. 30 ar. 

Osoba niebędąca rolnikiem może natomiast zakupić:

działkę o powierzchni maksymalnej 0,3 ha (30 ar) 
– działkę o powierzchni 0,5 ha (50 ar), która w dniu 30.04 była zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz obiektami niewykorzystywanymi już do produkcji rolniczej,
– 
działkę, która była przeznaczona na cele inne niż rolna do dnia 30.04.2016 roku. W innym wypadku działkę obowiązuje nowe prawo,

Planowaliśmy z mężem zakup działki o powierzchni około 50 ar, zgodnie z ustawą możemy ją kupić ale….

Ustawa przewiduje wyjątki dla przyszłych nabywców nieruchomości, decyzję o nich podejmie Agencja Nieruchomości Rolnych.

Wyjątek 1:

Pierwsza możliwość mówi o uzyskaniu zgody dla sprzedającego na transakcję z osobą, która nie jest rolnikiem. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ zbywca ma obowiązek wykazać, że nie znalazł kupca wskazanego w ustawie. Dowodem, że zbywca poszukiwał nabywcy na daną nieruchomość może być ogłoszenie zamieszczone w gazecie, portalu internetowym czy umowa z biurem nieruchomości. Ponadto, we wniosku o zgodę należy zaświadczyć, że nowy nabywca daje gwarancję prawidłowego prowadzenia działalności rolniczej. 

Wyjątek 2:

Nieruchomość może zostać kupiona przez osobę, która chce stworzyć gospodarstwo rolne. Wówczas to nabywca składa wniosek do ANR, udowadniając, że posiada kwalifikacje rolnicze, a nabyte gospodarstwo będzie prowadzić zgodnie z przeznaczeniem. Przyszły rolnik zobowiązuje się także, że będzie mieszkał w gminie, na terenie której leży nieruchomość przez okres 5 lat

Ten ostatni zapis w zasadzie zupełnie zamraża rynek nieruchomości i uniemożliwia jakiekolwiek spekulacje.

Jakie są konsekwencje nowego prawa o obrocie ziemią?

Moim zdaniem w dłuższej perspektywie sytuacja będzie wyglądać następująco: działki objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni do 30 ar, będą znacznie droższe od działek o powierzchni 40-50 ar, których tylko część przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Inną konsekwencją może być wzrost cen mieszkań. Jeżeli ustawodawca wstrzymał możliwość spekulacji wartością działek, pozostaje rynek mieszkań, który i tak jest w wielu przypadkach „nadmuchany”. Z drugiej strony zwiększające się dopłaty do Mieszkań Dla Młodych mogą częściowo wpłynąć na wartość cen nieruchomości -przyjmując, że najczęściej to właśnie Młodzi kupują apartamenty 🙂

Obecnie z mężem znajdujemy się w sytuacji patowej. Podoba nam się działka o wielkości 50 ar, która jednak nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Co najgorsze, plan jest w trakcie realizacji, co w praktyce oznacza, że procedura po złożeniu wniosku o warunki zabudowy, może przez Urząd Gminy zostać zawieszona do czasu ukończenia realizacji MPZP.

Dodam, że urzędnicy planują…. i planują… już go od 6 lat. 🙂

źródło zdjęcia: kreacjaobrazu.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ